Hakemlik Yaptığı Dergiler

Uluslararası Dergiler

1. Solar Energy
2. Fuel
3. Applied Energy
4. Energy-The International Journal
5. Energy and Building
6. Applied Thermal Engineering
7. Fuel Processing Technology
8. International Journal of Energy Research
9. International Journal of Heat and Mass Transfer
10. International Journal of Thermal Sciences
11. Journal of Energy Engineering
12. International Journal of Sustainable Energy
13. IBU-Journal of Science and Technology
14. Environmental Technology
15. Thermal Science
16. WASJ-World Applied Science Journal
17. International Journal of Vehicular Technology
18. Advances in Mechanical Engineering
19. Journal of Mechanical Engineering Science
20. Waste and Biomass Valorization
21. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering

Ulusal Dergiler

1. Gazi Üniversitesi Dergisi
2. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi
3. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
4. Sigma-Yıldız Teknik Üniversitesi
5. Teknolojik Araştırmalar Dergisi