Altyapı Projeleri

Merkezi Laboratuvar
Her bölüme bir laboratuvar yerine merkezi bir laboratuvar kurularak, hem ihtiyaç duyan tüm personelin kullanabilmesine imkân sağlanacak, hem de cihaz çöplüğüne neden olmadan ülkemizin kaynaklarının israf edilmesi önlenecektir.

Merkezi Isıtma Sistemi
Üniversitemiz kampüsünde bulunan bütün binalar doğal gaz ile ısıtılmaktadır. Kampüs içerisinde ise yaklaşık 45 adet eşanjör dairesi bulunmaktadır. Binaların ısıtma sisteminde su sıcaklığı belli aralıklarla tahmini olarak ayarlanmakta ve ısıtma dengesiz bir şekilde yapıldığından enerji israf edilmektedir. Enerjinin israf edilmemesi ve konforlu bir ısıtma yapılabilmesi için bütün eşanjörler ve ısıtma sistemleri otomasyon ekipmanlarıyla Merkezi Isı Santralinde dış hava sıcaklığına bağlı olarak programlanacaktır.  

Otoparklar
Üniversitemizin en önemli sorunlardan birisi de otopark sorunudur. Park sorunlarının olduğu bölgelerde 2-3 kat yer altı ve üzeri park olmak üzere otopark yapılacaktır. Öncellikle Gaziantep Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Kongre merkezi arasında ihtiyacı karşılayabilecek kapasitede hastanelerin görünümünü ve çevre dengesini bozmadan, büyük bir otopark yapılacaktır. Böylelikle büyük etkinliklerin olduğu zamanlarda kongre merkezi katılımcılarına, diğer günlerde ise hastane personeli ve ziyaretçilerine hizmet verecektir.

Üniversite Hastanesi Deposu
Üniversite hastanesine ait malzemeler saklama koşullarına uygun olmayan farklı yerlerde depolanmaktadır. Bu durum ise depolama, taşıma, saklama koşulları ve ulaşılabilme problemleri oluşturmaktadır. Bu problemleri ortadan kaldırmak amacıyla Üniversite hastanesi yakınında uygun saklama koşullarına sahip donanımlı bir depo inşa edilecektir.

Çevre Düzenlemesi
Üniversite kampüsü içerisinde bir çarşıya ihtiyaç olduğu herkesçe bilinmekteydi. Ancak yapılan çarşının yeri yanlış seçilmiştir. Kampüsün en kalabalık, en hareketli ve nefes alınabilecek en önemli yerine yapılan Çarşı, o bölgenin doğal güzelliğini bozmuş, gerek öğrencilerin gerekse araçların hareket alanını daraltmış ve ulaşım sorunu oluşturmuştur. Binaların ve çarşının birbirlerine oldukça yakın yapılması sonucunda kampüste yığışık bir yapılanma oluşmuş, ferahlık yerine sıkıcı bir yapılanma meydana gelmiştir. Çarşı; üniversitemizde yapılacak anket sonucunda gerek görülürse, daha uygun yere taşınacaktır.

Yerleşim Planı
Üniversite yerleşim planı incelenerek tekrar düzenleme yapılacaktır. Yerleşim planı oldukça karmaşık ve plansız olarak uygulanmıştır. Her fakülte ya da bölümlere ulaşımın ve binalar arası geçişlerin rahat ve kolay olması için yerleşim planında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Altyapı Haritası
Üniversite kampüsü içerisinde elektrik, su, ısıtma, doğal gaz ve kanalizasyon gibi altyapıya ait uygulamaların haritası bulunmadığından dolayı, herhangi bir kazı çalışması yapıldığında elektrik kabloları kesilmekte ve su boruları patlatılmaktadır. Bu durum çalışmaları olumsuz etkilemekte, enerji ve zaman israfına neden olmaktadır. Bu yüzden bu olumsuzlukların yaşanmaması için üniversitenin bütün altyapısını gösteren haritası çizilecektir. Altyapı haritası bilgisayar ortamına aktarılarak, ilgili yerlerde kullanılması sağlanacaktır. Altyapıda mevcut olan eksiklik ve aksaklıklar tespit edilerek yeniden inşa edilecektir.

Üniversite Kütüphanesi
Mevcut üniversite kütüphanesi 1995’li yıllarda o zamanki ihtiyaca göre inşa edilmiştir. Bugün üniversitemizin öğrenci sayısı 50.000’e yaklaşmış olduğu için mevcut kütüphane ihtiyaca cevap verememektedir. Öğrencilerin çalışabileceği daha donanımlı bir kütüphaneye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden günümüz teknolojisine uygun donanımlı ikinci bir merkezi kütüphane yapılacaktır.

Bilgisayar Laboratuvarı
Üniversitemizde öğrencilerimizin kullandığı bilgisayarların çoğunluğu Bilgi İşlem Merkezinde bulunmaktadır. Bu merkez hem üniversitenin büyümesi hem de öğrenci sayısının artması nedeniyle ihtiyaca cevap verememektedir. Bu yüzden Eğitim Fakültesi tarafında uygun bir yere donanımlı bir Bilgisayar Laboratuvarı kurulacaktır.