Araştırma

•    Üniversitemizin farklı birimlerinde yapılan TUBİTAK, SANTEZ, Avrupa Birliği, SODES, Kalkınma Ajansı projelerine başvurular teşvik edilerek, TARGET ofisince her türlü teknik destek verilecektir. Bu projelerin desteklenme oranının artırmak amacıyla öncelikle projelerde dikkat edilmesi gereken hususlar; Fakültelerde ve Bölümlerde toplantılar, seminerler ve konferanslar düzenlenerek artırılacaktır. Projelerin desteklenmesi için zaruri olan proje fikrinden yazım formatına kadar fikir ve yazım desteği verilecektir. Her bilim insanımızın en az bir adet proje yürütebilmesi için azami hassasiyet gösterilerek her türlü destek verilecektir.

•    Hali hazırda Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimine proje başvurusu yapabilmek için öncelikle TUBİTAK’a başvuru yapmak ve başvuru sonucunda en az C puanı alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sürecin hem uzun olduğu, hem de projelerin C puanı almasının sıkıntılı olduğu kanaatindeyim. Dolayısı ile BAP proje başvuru koşullarını tekrar düzenleyerek her projeden SCI dergilerde en az 1 adet yayın yapma zorunluluğu getirilecektir. İkinci proje başvurusunun yapılabilmesi için, gerçekleştirilen projeden SCI kapsamında en az 1 makale yayınlanması istenecektir. Böylece bilim insanımızın enerjisi ile Üniversitemizin kaynakları israf edilmemiş olacaktır. BAP’a yapılan proje başvurularının değerlendirme süreçleri hızlandırılacaktır. Gerçekleştirilen ve yayın yapılan projelere teşvik ücreti verilecektir.

•    Günümüzde herhangi bir malzeme, cihaz, makine parçası, makine gibi ürünlerin prototiplerini geliştirebilmek için makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım ve malzeme gibi birçok disipline ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle Ülkemizin ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu büyük cihaz, makine ve makine gruplarını geliştirebilmek için birçok disiplinden bilim insanının birlikte çalışması zorunlu hale gelmiştir. Bu yüzden bu tip disiplinler arası yürütülecek projelerin gerçekleşmesi için özel gayret sarf edilecektir. Disiplinler arası gerçekleştirilecek projelerin proje gruplarının oluşturulması için her türlü destek verilerek teşvik edilecektir. Bu projelerde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin de çalıştırılması teşvik edilerek sinerji sağlanacak, öğretim elemanı ve öğrencilerin motivasyonu artırılacaktır. Böylece mezun olan öğrencilerin proje yürütülmesi konusunda bilgi birikimi artmış, bu tür projeleri gerçekleştirme kabiliyetleri gelişmiş olacaktır.

•    Gaziantep’in sanayi şehri olduğu herkesçe bilinmektedir. Ancak sanayinin problemlerinin çözümünde etkin bir yöntem geliştirilememiştir. Bu yüzden de üniversite sanayi işbirliği arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi şehirlerimizde Üniversite Sanayi işbirliği gelişmiştir. Bunun sonucu olarak TUBİTAK, SAN-TEZ ve Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği projelerine başvuru ve yürütülen proje sayısı Gaziantep Sanayisine göre oldukça fazladır. Bu tür projelerin artabilmesi için Üniversite ile sanayi işbirliğinin geliştirilmesi şarttır. Üniversitede Öğretim elemanlarının proje hazırlama, yürütme ve proje danışmanlığı ile ilgili bilgi birikimlerini, tecrübelerini sanayici ile paylaşması durumunda proje başvurusu ile birlikte kabul edilen proje sayısı da artacaktır. Bunun sonucu olarak sanayicinin kendi sektöründe ürünlerini geliştirerek hem ülkemizde hem de yurtdışında rekabet gücü artmış olacaktır.

•    Üniversitelerin bazı fakülteleri veya bölümleri belli bir konuda bilgi birikimlerini artırarak uzmanlaşmakta, ülkemizce ve dünyaca bilinen bir marka haline gelmektedir. Bu bağlamda bölüm veya fakültelerin uzman olduğu konular belirlenerek her türlü laboratuvar araç ve gereçleri, altyapı ve personel desteği ile pilot uygulamalar teşvik edilecek ve desteklenecektir. Böylelikle bölümlerimize, fakültelerimize, üniversitemize ve şehrimize fayda sağlanacaktır.