Araştırma Hastanesi

•    Gaziantep Üniversitesi Araştırma Hastanesi bölgenin en büyük hastanelerinden birisi olması nedeniyle, ziyaretçi sayısı ve araç sirkülasyonu da fazladır. Bu yüzden park alanları yetersiz olup, ihtiyaca cevap verememektedir. Bu problemin çözülmesi için uygun görülen yere 2-3 kat yer altında, üzeri park olan ve ihtiyacı karşılayabilecek kapasitede, çevre düzenlemesi ile birlikte büyük bir otopark inşa edilecektir.

•    Hastane çevresinde yollar dar ve yetersiz olduğundan giriş ve çıkışlar tıkanmakta ve trafik sorunu yaşanmaktadır. Bu problemin giderilmesi için yeniden bir çevre düzenlemesi yapılacaktır.

•    İbrahimli (Primemall) tarafından gelen yolun devamı şeklinde, hastanenin kuzey tarafında gidiş ve dönüşlü geniş bir yol ile üniversite kampüsüne giriş yapılacaktır.

•    Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan hemşire, idari ve teknik personel liyakat esası üzerine belirlenecek şartlar ile alınacaktır.

•    Döner sermaye kuralları adalet ve hakkaniyet ilkeleri esas alınıp yeniden belirlenerek, çalışanların ödüllendirileceği bir sistem uygulanacaktır.

•    Onkoloji Hastanesi Araştırma Hastanesinden ayrı ve oldukça uzaktır. Gerek hastaların acil olması durumunda, gerekse teknik cihazların yetersizliği ve arızalı durumlarda öncelikle hasta ve yakınlarını, öğretim üyesi ve personeli olumsuz etkilemektedir. Bunun için hastaneye yakın ve uygun bir yerde donanımlı bir onkoloji hastanesi tesis edilecektir.

•    Hasta yakınları ve ziyaretçilerinin oturup dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri donanımlı bir mekân tesis edilmesi için çalışma başlatılacaktır.

•    Akademik ve idari personelin hastanedeki işlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir sistem kurulacaktır.