Gaziantep

•    Küçük Sanayi bölgesinde bulunan KÜSGET Müdürlüğünde bir ofis açılarak teknik donanımları uygun olan Araştırma Görevlileri belli aralıklarla görevlendirilerek sanayicinin problemlerinin belirlenmesi ve üniversitede uygun birimlere taşınarak, çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda her türlü teknik destek verilecektir.

•    Sanayinin ihtiyacı olan veya sanayiye aktarılabilir proje çalışmalarına öncelik verilecek ve bu konularda yapılan çalışmalar desteklenecektir.

•    Gaziantep’in eğitim, göç, göçmenler ve güvenlik gibi çok sayıda sosyal problemleri mevcuttur. Bu problemlere İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öncülüğünde ve ilgili fakülteler desteğinde çalıştaylar düzenlenerek çözüm üretilecektir.

•    Suriye’den, Doğu ve Güneydoğudan gelen göç nedeniyle Gaziantep’in her geçen gün artan genç nüfusunu istihdam etmek, Gaziantep sanayisinin üretim dinamiğini canlı tutmak, sanayinin problemlerine çözüm bulmak için bir çalışma ekibi oluşturulacaktır.

•    Gaziantep’in tarihi bir kent olması nedeniyle, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölümlerinin katkılarıyla tarihi mekanların ortaya çıkarılması ve aslına uygun restorasyon çalışmalarına destek verilerek, şehrin turizmine katkı sağlanacaktır.

•    Gaziantep’te ve bölgede yaşayan insanımızın eğitim seviyesi yükseltip, istihdam imkânları geliştirilerek, sosyal ve teknik sorunlara uzun vadeli çözümler üretilecektir.