Niçin Rektör Adayı Oldum?

Saygıdeğer Hocalarım ve Değerli Arkadaşlarım;

Üniversitemiz 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesinin kurulumu ile başlamış, 1987 yılında Gaziantep Üniversitesi olarak devam ederek günümüze kadar 40 yılı aşkın geçmişiyle, Gaziantep’te köklü bir üniversite haline gelmiştir. Bugün Üniversitemiz bünyesinde 15 Fakülte, 4 Enstitü, 4 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu ve Türk Musikisi ve Devlet Konservatuarı bulunmakta, 47 bine ulaşan öğrencisi ile Türkiye’nin ve bölgenin en büyük eğitim kurumları arasında yer almaktadır.
Üniversitemizin fiziksel ve eğitim olarak gelişimini tamamlaması, akademisyenlerimizin edindiği evrensel bilgi birikimini öğrencimize, personelimize, şehrimize ve bölgemizde yaşayan insanlarımıza aktarması, projeler üretip milletimizin kullanımına sunan bir üniversite olması için, eksik gördüğüm hizmetleri gerçekleştirmek, üniversitemizi daha ileriye taşıyarak dünya ölçeğinde bir üniversite yapmak için aday oldum.
Hizmet aracı olarak gördüğüm Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne niçin aday olduğumu özetle aşağıda belirtmek isterim.
1.    Üniversitemizin sorunlarını bilen, bu sorunları ortak akıl ile çözmek isteyen, kurumsal düşünen, dinleyen, ötekileştirmeyip birleştiren, açık fikirli, adalet, liyakat, tarafsızlık, dürüstlük, şeffaflık ve katılımcılığı esas alan bir yönetim anlayışını hakim kılmak için,
2.    Üniversitemizde bulunan öğretim elemanı, idari personel ve öğrencilerimizin görüş ve yaşantılarına saygılı, farklılıklarımızı zenginlik sayan, ortak değerlerimizi ve birlikteliklerimizi artırmayı hedefleyen, farklı görüş ve düşüncelerin paylaşımını esas alarak üniversitemizde bir sinerji oluşturmak için,
3.    Öğretim elemanlarımızın akademik, özlük ve sosyal haklarını koruyup, kültürel ve sosyal etkinlikleri destekleyerek, üniversitemizi daha huzurlu bir üniversite haline getirip, aidiyet duygusunu oluşturmak için,
4.    Şehrimiz ve bölge insanımızın kardeşçe barış ve huzur içerisinde yaşamasını sağlamak için İlahiyat Fakültesi öncülüğünde ve ilgili fakültelerin desteği ile liselerde, mahallelerde belediyelere ait sosyal tesisleri kullanarak değerler eğitimi ile ilgili eğitimler, seminerler, konferanslar verilerek geleceğimiz olan gençlerimizin ve halkımızın milli ve manevi değerlerini muhafaza etmek için,
5.    Ülkemizin ihtiyacı olan teknolojik cihazların üretilmesi için oluşturulacak disiplinler arası proje gruplarını destekleyerek, Ülkemizin 2023 hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak için,
6.    Üniversitemizde yapılacak tez, makale, proje ve her türlü çalışmalarda şehrimizin ve ülkemizin ihtiyacı olan konulara öncelik verilmesini sağlamak ve desteklemek için,
7.    Gaziantep sanayisinin karşılaştığı problemleri üniversitemizin kendi problemi gibi görüp, çalıştaylar ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek alternatif çözümler üretmek için,
8.    Sadece komşu ülkelerden değil, ülkemize ilgi duyan bütün ülkelerde üniversitemizi tanıtarak, yabancı öğrencilerin gelmesini teşvik edip sayılarını artırmak, eğitim görmelerini temin ederek Türkiye dostu olmalarını ve ülkelerinde gönüllü birer elçimiz gibi yetişmelerini sağlamak için,
9.    Gaziantep’e yurtiçinden ve yurt dışından gelen https://getcialisnow.com/ insanların terör örgütlerinin tuzağına düşmeden eğitilerek, suç işlenmesinin önlenmesi konusunda projeler geliştirmek ve uygulamak için,
10.    Gaziantep ve çevresinde görev yapan merkezi ve yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi paylaşmak ve ortak projeler geliştirmek için,
11.    Üniversite-sanayi, üniversite-kamu, üniversite-STK, üniversite-toplum ve üniversite-yurtdışı işbirliklerini gerçekleştirerek, Üniversitemizi Gaziantep’in ve ülkemizin lokomotif bir kurumu haline getirmek için,

Sonuç olarak; rektörlük makamını bir amaç olarak değil, rektörlük görev ve yetkilerini kullanarak öğrencilerimize, çalışanlarımıza, şehrimize ve milletimize hizmet etmek için aday oldum.

Prof. Dr. Recep YUMRUTAŞ
Gaziantep Üniversitesi Rektör Adayı