Proje ve Danışmanlıkları

Yürüttüğü Projeler

1. Güneş Enerjisi Depolamalı ve Isı Pompalı Bir Isıtma Sistemi Veriminin Deneysel İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, MF.01.01. Proje Yürütücüsü, 2000-2003.

2. Atık Yağlama Yağlarından Dizel Yakıtı Eldesi ve Elde Edilen Yakıtın Motor Performansı ve Eksoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, 105M284, Proje Yürütücüsü, 2006-2008.

3. Türkiye’deki Bütün İller İçin Bina Yapımında Yaygın Olarak Kullanılan Duvar ve Tavan Tipleri İçin Eşdeğer Sıcaklık Farklarının Elde Edilmesi, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, 106M315, Proje Yürütücüsü, 2006-2008.

4. Kuyu Suyu Kaynaklı Isı pompası ile Mahal Isıtma ve Soğutma Sistemi Performansının Deneysel İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, MF.06.05, Proje Yürütücüsü, 2006-2009.

5. Parabolik Güneş Kolektörü ile Bulgur Pişirme Sisteminin Isıl Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, MF.06.05, Proje Yürütücü Yardımcısı, 2011-2015.

6. Yalıtım özelliği yüksek yapı malzemelerinin geliştirilmesi ve performanslarının incelenmesi, Batman Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BTÜBAP), BTÜBAP-2017-Doktora-1, Araştırmacı, 2016-2017.

Danışmanlığını Yaptığı Projeler

1. Toprak-Su Kaynaklı Isı Pompası Tasarım İmalat ve Performans Değerlendirmesi, AKMAKS, Gaziantep KOSGEB-KÜGEM, Proje No:60.06, 2003-2004.

2. Yuvarlak Kanal Makinesi ve Kelepçe Makinesi, KSC MAKİNA, KOSGEB TEKMER, Proje No:67, 2010-2011.

3. Halı Yüzeyindeki Isıl Değişimlerin Kaliteye Olumsuz Etkilerinin Kaldırılması, MERİNOS, TUBİTAK-TEYDEB, Proje No:3110204, 2011-2011.

4. Yüksek hızlı cam kapak işleme makinasının tasarımı ve prototipinin üretilmesi, ARMA, TUBİTAK-TEYDEB, Proje No: 7131293, 2014-2015.

5. Tam otomasyonlu enerji ve ürün verimliliği yüksek cam temperleme fırınının tasarımı ve prototipinin yapılması, ARMA, TUBİTAK-TEYDEB, Proje No: 7150322, 2015-2016.