Prof. Dr. Recep YUMRUTAŞ - Gaziantep Üniversitesi Rektör Adayı

Saygıdeğer Hocalarım, Değerli Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrenciler;

Üniversitemiz 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak Makine Mühendisliği Bölümü ve Gaziantep Mühendislik Fakültesinin kurulumu ile başlamış, 1987 yılında Gaziantep Üniversitesi olarak devam ederek günümüze kadar 40 yılı aşkın geçmişiyle Gaziantep’te köklü bir üniversite haline gelmiştir. Üniversitemiz kuruluşundan bu güne kadar değerli rektörlerimiz tarafından yönetilmiş, akademik ve idari birimlerin kurulması, sosyal tesislerin inşası ve Üniversite Hastanesinin tamamlanması gibi çok sayıda hizmet gerçekleştirilmiştir. Bu vesile ile üniversitemizin kuruluşundan günümüze kadar emeği geçen bütün Rektörlerimize teşekkür ediyorum.

Üniversitemizde önemli yapısal değişimler gerçekleştirilmiş, Ülkemiz üniversiteleri arasında önemli bir yere ulaşmıştır. Ancak, akademik kriterlere göre Dünyadaki üniversitelerle karşılaştırıldığında, üniversitemiz ilk 1000 üniversite içerisinde bulunmamakta ve istenilen seviyede olmadığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden adil, dürüst, liyakat sahibi, etik kurallara uyan milli değerlerimizi ön planda tutan, ortak akıl ile hareket eden bir yönetim anlayışını hakim kılarak, hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayan, önemli görülen icraatlarda anketlerle personelimizin görüşünü alan, gayretle çalışarak üniversitemizi ulusal ve uluslararası bilinen üniversiteler seviyesine çıkarmak amacıyla Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne aday oldum.

Bu bağlamda siz değerli öğretim üyelerine eğitim süreçlerimden kısaca bahsetmek istiyorum. 1988 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olarak Makina Mühendisi oldum. 1989 yılında Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladım. 1991 yılında Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisansımı tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi oldum. 1998 yılında ise hem Gaziantep Üniversitesi hem de Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2 ayrı doktora çalışması yaptım. 1998 yılında Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksek Okuluna, 2000 yılında ise Makine Mühendisliği Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandım. 2009 yılı Haziran ayında Doçent oldum. 2015 yılı Nisan ayında ise Makine Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak atandım.

TÜBİTAK 1001, TÜBİTAK 1002, TÜBİTAK-TEYDEB, Gaziantep Üniversitesi BAP, KOSGEB proje çalışmalarında proje yürütücüsü, yürütücü yardımcısı, araştırmacı ve danışman olarak görev yaptım. Çok sayıda TUBİTAK 1001 projelerinde panelist ve dış hakem olarak, TÜBİTAK-TEYDEB, Sanayi Bakanlığının TEKNO GİRİŞİM ve SAN-TEZ projelerinde hakem ve izleyici olarak görev aldım. Hakemliğini/izleyiciliğini yaptığım TEYDEB projelerini sunan firmalardan bazıları şunlardır; VESTEL (Manisa), INDESİT-ARİSTON (Manisa), BOSCH (Manisa), ARÇELİK (İstanbul), FRİTERM (İstanbul), KONVEYÖR (İstanbul), MEKANO (İstanbul), ZED (İstanbul), ÖZTİRYAKİLER (İstanbul), TEKSİS (Ankara), BARMAK (Bursa), DORUK (Eskişehir) ve SER (Kayseri).  Çok sayıda TÜBİTAK-TEYDEB projeleri ile Sanayi Bakanlığı Yatırım Destek Projesi, Horizon2020 projeleri hazırladım ve bu projeler desteklendikten sonra danışman olarak çalıştım.

Güneş enerjisi teknolojileri, güneş enerjisinin depolanması, depolanan güneş enerjisinin konut ısıtılmasında kullanılması, parabolik güneş kollektörlerinin endüstride kullanılması, toprak kaynaklı ısı pompası ile ısıtma ve soğutma sistemleri, soğutma makinaları, ısıl yalıtım özellikleri yüksek olan inşaat malzemelerinin geliştirilmesi, ısıtma ve soğutma sistemlerinin matematiksel modellenmesi, atık yağlar ve lastiklerden benzin ve motorin elde edilmesi, bu yakıtların motor performansına etkilerinin incelenmesi, yakıtların kükürtten arındırılması konularında; uluslararası prestijli (SCI) dergilerde yayınlanmış 30 adet, uluslararası konferans bildirileri 36 adet, ulusal konferans bildirileri 24 adet olmak üzere toplam 90 yayınım bulunmaktadır. Yaptığım bu araştırma çalışmaları ve yayınlarıma 760 kez atıf almıştır. Bu eserlerime yapılan atıf sonucunda h-indeksim 16, i10 indeksim ise 20 olarak görülmektedir. 21 farklı uluslararası (SCI) dergilerde ve 5 farklı ulusal dergilerde çok sayıda hakemlik yaptım. Bunun yanında araştırma çalışmaları olarak 7 doktora (5’i tamamlanmış, 2’si devam eden), 10 yüksek lisans (8’i tamamlanmış 2’si devam eden) yerli ve yabancı öğrencileri mezun ederek akademik hayata kazandırdım ve kazandırmaya devam ediyorum.

Öğrenciliğimle birlikte 34 yıl emek verdiğim Gaziantep Üniversitesinde edindiğim bilgi birikimimi ve deneyimimi mensubu bulunduğum üniversitemizdeki öğretim elemanlarımızın çalışmaları için her türlü maddi ve manevi desteğin verilmesinde, motive edilmesinde kullanacağımı ifade etmek isterim. Üniversitemiz, Şehrimiz ve Ülkemiz için bilim insanlarımızca yapılacak bilimsel çalışmaların alt yapısının oluşturulması ve gereken desteğin verilmesi ile özgün ve değerli çalışmaların ortaya çıkacağına inanıyorum. Özverili bu çalışmalar desteklendiği takdirde Üniversitemizde bir sinerji oluşacaktır. Disiplinler arası oluşturulacak proje ekipleri ile bilimsel ve teknolojik araştırmalar sonucunda insanımızın ve Ülkemizin ihtiyacı olan teknolojik ürünlerin geliştirileceği ve ortaya çıkarılacağını düşünüyorum. Bu durumda üniversitemiz ulusal ve uluslararası düzeyde başarılarını kanıtlayarak şehrimizde, bölgemizde ve uluslararası düzeyde bir marka haline gelecektir.

Siz değerli öğretim üyelerinin teveccühüyle ve uygun görülüp atandığım takdirde; eğitim ve öğretimin yanında bilimsel ve teknolojik çalışmalara öncelik vereceğimi, bu hususta ekibimle birlikte koşacağımı, koşturacağımı ve enerjimi araştırma ve geliştirme işlerine harcayacağımı, üniversitemiz ve ülkemiz menfaatine olan ve halen devam eden projeleri devam ettireceğimi ifade etmek isterim. İdari ve akademik çalışmaları birlikte yürüterek üniversitemizin bilimsel çalışma ve teknoloji geliştirme düzeyi ile girişimcilik indeksini yukarılara çıkarma hedefimizin olduğunu belirtmek isterim. Üniversitemizde yapılacak bilimsel çalışmaların desteklenerek, Ülkemizin 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için üzerimize düşeni yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu durumda hem çalışanımız, hem üniversitemiz, hem şehrimiz, dolayısı ile ülkemiz ve ülkemiz insanı kazanacaktır.

Üniversitemizde disiplinler arası oluşturulacak proje grupları ile geliştirilecek ürünlerden elde edilecek gelirler mevzuatın öngördüğü en yüksek oranda öğretim elemanına aktarılacaktır. Birimlerimizde güven ortamını ve hoşgörü iklimini oluşturarak, birbirimize saygı duyarak ve de ön yargılarımızı aşarak üniversitemizin özlem duyduğu hedeflere ulaşması için hep birlikte gayret göstereceğiz. Görevde bulunduğum sürece öğretim üyelerimizin araştırma ve geliştirmeye dönük taleplerini bürokratik engeller çıkarmadan, karşılaşılan problemlere mühendis bakış açısıyla yenilikçi ve kısa zamanda pratik çözüm üreten bir rektör olacağım. İdari ve akademik bütün çalışanların hizmetinde olacağız. Bütün enerjimi; personelimizin, üniversitemizin ve milletimizin menfaatlerine harcayacağıma, omuzlarımıza yüklenecek emaneti sorumluluk bilinciyle daha iyi konumlara taşıyacağıma söz veriyorum.

Sonuç olarak, öğrenciliğimle birlikte 34 yılımı geçirdiğim Gaziantep Üniversitesine, siz değerli öğretim üyelerinin teşviki ile üniversitemizi daha ileriye götürebileceğime inanarak, rektörlük seçimlerinde aday olmaya karar verdim. Rektör olarak atandığım takdirde; adil, şeffaf, ehliyet ve liyakati ön planda tutan, problem odaklı değil insan ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışının üniversitemize hâkim olması için çalışacağıma söz veriyorum.

Rektörlüğü; öğrencilerimize, personelimize, üniversitemize, ülkemize ve milletimize daha iyi hizmet edebilmek için bir araç olarak gördüğümü belirtmek isterim. Bu vesile ile “Herkesin Rektörü” olacağıma söz veriyor, rektörlük seçimlerinde siz değerli öğretim üyelerinin desteğini bekliyor, sonucun üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olması dileğiyle saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Recep YUMRUTAŞ
Gaziantep Üniversitesi Rektör Adayı