Akademik Personel Açısından

Akademik personel alımı ve yükseltilmelerinde, Devletimizin anayasal ve yasal düzenlemeleri çerçevesinde, personel alınacak veya yükseltilecek kadronun gerektirdiği nitelikler yegane kriterim olacaktır. Kısaca akademik personel alımı ve yükseltilmelerinde liyakat esas alınacak ve her türlü kayırmacılığa son verilecektir. Bu kapsamda bütün öğretim elemanı alımlarında ilgili birimin görüşü mutlaka alınacaktır.

Akademik personelin idari görevlere getirilmesinde liyakat, dürüstlük, çalışkanlık, deneyim gibi objektif ve evrensel ilkeleri esas alacağım. Yönetimde bayan öğretim üyelerine daha fazla yer vereceğim.

Araştırma görevlisi kadrosu öğretim üyeliğinin başlangıcıdır. Araştırma görevlisini kadrosuna alan bir üniversite aynı zamanda bu akademisyene ihtiyacım var mesajını vermektedir. Bu itibarla, gerekli akademik şartları sağlayan doktora sonrası öğretim üyeliği kadrosuna geçiş için uzun yıllar bekleme sorununu ortadan kaldıracağım.

Üniversitelerin lise öğretiminden farklı olarak, eğitimin yanında bilimsel araştırma yapan kurumlar olması gerçeği dikkate alınarak, başta akademik personelimiz olmak üzere tüm araştırmacıların ihtiyaç duyduğu her türlü yayına ve veri tabanına ulaşabileceği kütüphane hizmeti ve alt yapısının kurulması diğer bir önceliğim olacaktır. Böylece Gaziantep Üniversitesinin ortya koyduğu bilimsel çalışma ve yaptığı projeleriyle adından söz ettiren bir  üniversite olmasını sağlayacağım.

Akademik personelin üniversite içinde veya diğer kuruluşlar ile ortaklaşa yapacağı proje ve her türlü çalışmayı sadece belli grup ya da düşüncede olanlarla sınırlandırmayıp, katkıda bulunabilecek herkesin yararlanmasının yollarını açacağım.

Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımları teşvik edilecektir. SCI ve SSCI kapsamında yayın yapan öğretim elemanlarına bir uluslararası kongreye bildirili veya bildirisiz katılım imkânı teşvik olarak verilecektir.

Bölümleri seçimden seçime değil, periyodik olarak ziyaret ederek, düzenlenen toplantılara ve  etkinliklere katılarak akademik personelle bir araya geleceğim ve sorunlarını ilk elden dinleyip, yapılan önerileri de dikkate alarak çözüm üreteceğim.