İdari Personel Açısından

Birimlerin idari personel ihtiyaçları, birim iş yükleri esas alınarak belirlenecektir. İdari personel alımı ve görevlendirmelerinde bilgi, yetenek ve liyakati esas alacağım. Ayrıca mevcut idari personelin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik olarak, anket ve diğer yollarla tespit edilen ihtiyaç ve önceliklere göre hizmet içi eğitim proğramları düzenleyeceğim. İdari personelin üst kadro ve unvanlara yükseltilmelerinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını esas alıp, bu sınavların dönemsel olarak yapılmasını sağlayacağım.

İdari birimleri de aynı şekilde ayrı ayrı ve belirli aralıklarla ziyaret ederek, idari personelle bir araya gelerek sorunlarını dinleyip, yapılan önerileri de dikkate alarak çözüm üreteceğim. Zira problem odaklı bir yönetim şeklini değil, çözüm odaklı bir yönetim şeklini üniversitemizde hakim kılmak istiyorum. Çünkü yöneticinin en önemli görevlerinden biri personelin yaşadığı sorunları çözmek, personel memnuniyetini ve motivasyonunu arttırmaktır. Sorunlara duyarsız kalındığı takdirde, personelin moral ve motivasyonu olumsuz etkileneceği gibi, daha büyük sorunlara ve çatışmalara da neden olabilmektedir.