Öğrenciler Açısından

Öncelikle üniversitemizin Gaziantep’te ve bölgemizde bulunan liselerde seminerlerle etkin bir şekilde tanıtımı yapacağım. Burs gibi teşvik edici imkanlar sunarak, daha yüksek puanlı öğrencilerin Gaziantep Üniversitesini tercih etmelerini sağlayacağım.

Özel yetenekle öğrenci alan programlara öğrenci alımında bilgi, beçeri ve yeteneği esas alacağım. Bu süreçlerde gerçekleştirilen işlemlerin sonucundaki kararları, objektif ve şeffaf bir şekilde alacağım ve uygulayacağım. Böylece özel yetenekli ve kendini geliştirmek isteyen kişilere üniversitemizin sunduğu imkanlardan yararlanma konusunda fırsat eşitliği sağlayacağım.

Gaziantep Üniversitesini kazanan ve kayıt yaptıran öğrenciler için her bir birim ve üniversite bazında etkin bir oryantasyon programı düzenleyeceğiz. Öğrencilerle fakülte bazında toplantılar düzenleyerek, düzenlenen etkinliklere katılarak bir araya geleceğiz ve sorunlarını ilk ağızdan dinleyip, tüm paydaşların önerileriyle çözüm üreteceğiz.

Öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini teşvik edip destekleyerek üniversitede daha fazla bilimsel, teknik ve sosyal etkinlik yapılmasını sağlayacağım. Öğrencilerin; özellikle eğitim, seminer ve konferans gibi sosyal ve kültürel etkinliklerini destekleyeceğim.

Üniversite Web sayfasında mezun olacak öğrencilerimiz ve mezunlarımız için bir link ayrılarak hem sanayicinin ihtiyacı olan personel  taleplerini ifade edeceği hem de öğrenci ya da mezunumuzun iş ihtiyacı için veri tabanı oluşturacağım. Böylelikle sanayici ile öğrencilerimiz ve mezunlarımız arasında doğrudan iş görüşmesi yapabilme ortamını sağlayacağım.

İş hayatında, kamu yönetiminde ve sosyal hayatta ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlaşmak isteyenlerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun lisansüstü eğitim programları açacağım. Lisansüstü programlara öğrenci alımında başarı ve hakkaniyeti esas alacağım. Bu tür programlarda açılacak dersler belirlenirken kişiye göre değil, programın içeriğine ve özüne uygun dersler açılarak uzmanlığı uygun olan akademisyenlerin görevlendirilmesine özen göstereceğim.