Yönettiği Tezler

Yüksek Lisans Tezleri

1. Kaşka Önder, Experimental investigation of performance of solar assisted heat pump space heating system with an energy store, (Güneş enerjisi depolamalı ve ısı pompalı mahal ısıtma sistemi veriminin deneysel incelenmesi) Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000-2002.

2. Şirin Bedir Mehmet, Investıgatıon of thermal performance of ground coupled space coolıng system wıth underground energy storages, (Enerji depolu konut soğutma sisteminin yıllık ısıl performansının incelenmesi) Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002-2003.

3. Yıldırım Erdal, Estimation of Total Equivalent Temperature Difference (TETD) values for selected cities ın Turkey, (Türkiye’de bulunan belirli illerin Toplam Eşdeğer Sıcaklık Farklarının (TESF) eldesi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003-2005.

4. Sarıkcıoğlu Nebihe, Thermal and economic analysis of building beams and walls for heating and cooling applications, (Soğutma uygulamalarında binalarda yaygın olarak kullanılan duvarların ısıl ve ekonomik analizi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009-2011.

5. Ahmed Saadallah Salman, Experimental investigation of performance of a ground source heat pump system, (Toprak kaynaklı ısı pompası sistemi veriminin deneysel incelenmesi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-2012.

6. Hasan Oktay, Experimental and theoretical investigations on thermophysical properties of concrete produced from different aggregates, (Farklı agregalardan üretilen betonun özelliklerinin deneysel ve teorik olarak incelenmesi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-2013.

7. Hayta Tutumlu, Modeling and simulation of energy analysis for ice rink cooling and house heating systems with an underground energy storage tank, (Yeraltı deposu ile buz pisti soğutma ve mahal ısıtma sistemlerinin modellenmesi ve enerji analizinin simülasyonu), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-2014.

8. Rayen Rasheed, A wellbore heat transfer model for steam injection as enhanced oil recovery method, (Geliştirimiş petrol kurtarım yöntemi olan buhar enjeksiyonu için kuyu içi ısı transfer modeli), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-2015.

9. Hayta Hakan, Experimental investigation of performances of photovoltaic solar cells, (Parabolik oluk kolektör ağının termal performansinin teorik ve deneysel olarak incelenmesi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009-2015.

10. Deedar Mohammed, Production of fuels from waste plastics and investigation thermophsical properties of the fuels, (Atık plastiklerden yakıt üretilmesi ve ısıl ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-.

11.Beyza Satar, Investigation of thermal performance of a glass tempering furnace and design tempering parameters of the glasses, (Cam temperleme fırınının ısıl performansının ve tasarım temperleme parametrelerinin incelenmesi) Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-.

12. Nedal Sawadi, Thermal and economic analysis of heating and cooling load for a building by using different methods, (Bir binanın ısıtma ve soğutma yükünün farklı yöntemlerle ısıl ve ekonomik analizi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-.

13. Burak Bakfalouni, Energy analysis of cooling and heating systems with ground coupled heat pump and underground thermal energy storage tank, (Yeraltı enerji depolu ve ısı pompalı ısıtma ve soğutma sisteminin enerji analizi) Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-.

14. Sultan Büşra Artaş, Investigation of thermal performance for a space cooling and drying systems with heat pump and underground thermal energy storage tank, (Yeraltı enerji depolu ve ısı pompalı soğutma ve kurutma sisteminin ısıl performansının incelenmesi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-.

Doktora Tezleri

1. Kaşka Önder, Theoretical and Experimental Investigation of Total Equivalent Temperature Difference (TETD) Values for Building Walls and Flat Roofs Commonly Used in Turkey, (Türkiye’de yaygın olarak kullanılan duvar ve düz tavanlar için Toplam Eşdeğer Sıcaklık Farki (TESF) değerlerinin teorik ve deneysel olarak incelenmesi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003-2008.

2. Arpa Orpa, Performance and exhaust emission tests of fuels obtained from waste lubrication oil by pyrolitic distillation, (Atık yağlama yağından pirolitik distilasyon ile elde edilen yakıtların performans ve eksoz emisyon testleri), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-2009.

3. Adem Atmaca, Increasing efficiency and reducing pollutants in cement industry by thermodynamic and exergoeconomic methods, (Termodinamik ve eksergoekonomik metotlarla çimento endüstrisinde verimliliğin arttırılması ve emisyonların düşürülmesi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-2014.

4. Omar Adil Zainal, Theoretical and experimental investigation of Cooling Load Temperature Difference (CLTD) values for building walls and flat roofs, (Binalarda kullanılan duvar ve düz tavanlar için Soğutma Yükü Sıcaklık Farkı (SYSF) değerlerinin teorik ve deneysel olarak incelenmesi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-2015.

5. Abdulkadir Ayanoğlu, Experimental investigation of effects of the fuels produced from waste tires on engine performance and exhaust emissions, (Atık lastiklerden üretilen yakıtların motor performans ve eksoz emisyonları üzerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-2016.

6. Hasan Oktay, Yalıtım özelliği yüksek yapı malzemelerinin geliştirilmesi ve performanslarının incelenmesi, Batman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yardımcı Danışman), 2014-2017.

7. Hatem Hasan İsmaeel, Investigation of thermal performance of a solar-assisted heat pump drying system with underground thermal energy storage tank and heat recovery unit (Yeraltı enerji depolu ısı geri kazanımlı ve güneş enerjisi destekli ısı pompalı kurutma sisteminin performansının incelenmesi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-2019.

8. Rayan Hosam Aldeen, Thermal and economical analysis of swimming pool heating system with heat pump and solar energy storage tank, (Güneş enerjisi depolu ve ısı pompalı yüzme havuzu ısıtma sisteminin ısıl ve ekonomik analizi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-.